Sistem dan Budaya Pendidikan Mesti Ramah Potensi Anak