Tagged: PBAK Berkelanjutan

FDIKOM DAN CSRC UIN SYARIF HIDAYATULLAH ADAKAN WEBINAR PBAK BERKELANJUTAN PENGEMBANGAN KEBERAGAMAAN MAHASISWA: MEMBANGUN GENERASI ISLAM RAHMATAN LIL-ALAMIN

Salah satu wujud kerjasama antara Fdikom dengan Center For The Study Of Relegion And Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah mengadakan webinar untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa baru Fdikom tentang kebangsaan, keindonesiaan dan...